Föreningar

JUNOSUANDO

Tornestrand som människorna i byn under ledning av Intresseföreningen gjort iordning.

 

Junosuando Intresseförening Arbetar med för byn gemensamma angelägenheter.

Kontakt: Lars Lindahl 0733828399

 

Junosuando Hembygdsförening Hyr ut bagarstuga och bakar också bröd för försäljning.

Kontakt: Monica Kangas 0978 30156, 070 6126907, monica.kangas@edu.pajala.se

 

Junosuando IK Idrottsförening med bl.a. fotbollsskola varje sommar, ungdomsfotboll och skidor.

Kontakt: Gunnar Smedqvist 070 6008765.

 

Folkets Husföreningen Kör Bio på söndagar.

Kontakt: Sten Kruukka 070 3419299.

 

PRO Junosuando ELMA (En Lokal Med Aktiviteter). Torsdagsträffar 1100-1400.

Kontakt Anna Britta Persström 0978 30304.

 

Junosuando skoterklubb Sköter skoterleder i terrängen runt byn samt ordnar utflykter med skolan. Ordnar en pimpelfisketävling varje år.

Kontakt: Jonas Randelöv 073-038 64 24

 

Junosuando fiskevårds område Sköter om våra fiskevatten med inplantering av t.ex. sik, röding, öring och regnbågslax, fiskekort och kartor över fiskevatten.

Kontakt: Arto Hiltunen 0978 30337, 070 5418835, Arto.hiltuen@sveaskog.se Info och kartor på www.junosuando.net

 

Hem & skolaföreningen Sköter kontakter med skolan och skolärenden.

Kontakt: Maya Rao 0978 30061, 070 6755071

 

Junosuando Jaktskytteförening Skjutbanor, skjutprov för älg. Paviljong som kan lånas för sammankomster och fester, .

Kontakt: Hans Astermo 0706815315.

 

ByaPuls Motionsverksamhet.

Kontakt Renée S. Videkull. 076 8186863

 

Junosuando Badhusförening Badhuset med bassäng, bastu och duschar.

Kontakt: Thorbjörn Mukka 0761410866.

 

Junosuando Friskvårdsanl. Motionsanl. på skolan. Öppen 0500-2300.

Kontakt: Elisabeth Titti Korsvik 0978 30293, 070 2717538. tittikorsvik@yahoo.se

 

Bifurkationens Turism & Flyg Ek. förening. Flygfältet vid Tärendö älv.

Kontakt: Kjell Henriksson 070 6750144 kjell.henriksson@mejl.se

 

 

 

 

 

 

Meddela mig vid förändringar

hasse@junosuandoinfo.se

Webansvarig: hasse@junosuandoinfo.se