Karta

Vägnätet i Junosuando. Längst upp till vänster på kartan i korsningen Kirunavägen ( 395 ) och Mäkitörmävägen ligger Cliffon Minings kontor.

I mitten längst upp efter Akavägen har Arctic Road / Engrunds åkeri / EMV sin stora industribyggnad.

Skjutbanan ligger i förlängningen av Skyttevägen.

ELMA ( En Lokal Med Aktiviteter) har infart från Örnevägen. I ELMA håller PRO till och Hembygdsföreningens bagarstuga finns här.

JUNOSUANDO

Webansvarig: hasse@junosuandoinfo.se